تاثیر تورم و تصمیمات فدرال رزرو بر بازار رمزارزها / مالیات بر دارایی‌های دیجیتال چه تغییراتی ایجاد می‌کند؟

عوامل تاثیرگذار بر بازار رمزارزها همیشه متعدد بوده، اما در خصوص افت اخیر، می‌توان اثرات انتظارات تورمی و سیاست‌های پولی از سوی فدرال رزرو آمریکا را نیز در نظر گرفت.اقتصاد آنلاین

خروج از نسخه موبایل